Rettelsesblad til Opgavesamling 2020

Rettelser pr. november 2020 til Opgavesamling, 9. Udgave 1. oplag, tryk 2018 Der er lavet nye ruter i Kattegat, og derfor er der trykt nye udgaver af 102, 120U, 112, 112U samt 131. Disse nye ruter - sammen med nogle beklagelige fejl fra min side - har medført, at flere opgaver i Opgavesamlingen er blevet korrigeret. Med de nedenstående ændringer og rettelser kan Opgavesamlingen nu løses i: kort 102U trykt apr 2020 - kort 112 trykt 2018 og kort 112U trykt 2020 kort 131 trykt 2020 - kort 152 trykt 2018. Jeg beklager mine fejl og ulejligheden med ændringerne i søkortene. Kort 102 og 102U A 18 Beskriv Hesselø Fyr Hjelm Fyr Spodsbjerg Fyr B 29 Ved anduvningsbøjen (56°36,8’ N 10°24,7’ Ø) … B 30 Du aflæser styrekompasset (st.K.dv.) til 294°. B 31 Du aflæser styrekompasset (st.K.dv.) til 145°. B 33 Fra Sjællands Rev N Fyr styrer du kompaskursen (st.K.dv.) 144°. C 14 - ny nov. 2020 På en sejlads vestpå syd for Hjelm ser du mod nord 6 hvide hurtig-blink + et langt blik hvert 15. sek. ? 4 sek. hvidt lys + 4 sek. mørke og samtidig ser du i østlig retning et grønt blink hvert 3. sek. ? sek. grønt lys + 4 sek. mørke Find lysene. Udsæt stedlinjerne og opmål positionen. ________________________ ___________________________ C 21 - ændret nov. 2020 Herefter lægger du kursen fra anduvningsbøjen nord for Hundested vest om Hesselø mod vestbøjen ved Lille Lysegrund. Fra obs.sted klokken 09.45 sætter du kursen mod vestbøjen ved Lille Lysegrund. g Hvornår kan du forvente at passere vestbøjen ved Lille Lysegrund? C 21 GPS-version - ændret nov. 2020 Herefter lægger du kursen fra anduvningsbøjen nord for Hundested vest om Hesselø mod vestbøjen ved Lille Lysegrund. c Skriv positionen for Hundested anduvningsbøje og vestbøjen ved Lille Lysegrund. Fra obs.sted kl. 09.45 sætter du kursen mod vestbøjen ved Lille Lysegrund. Opmål beh.K.rv. i Hvornår kan du forvente at passere vestbøjen ved Lille Lysegrund? Kort 112 og 112U Q 11 - (B 21) b …en sætning på 3° for NV-gående strøm og… … den tætteste kurs sejlbåden kan styre mod vinden er st.K.mv. 009° - og ingen højere tal. Q 14 - (B 31) …lyset fra fyret skifter mellem grønt og rødt. Q 16 - (B 33) Fra østbøjen styrer du kurs dv. 182°. Kort 131 R 11 ...sejlbåden p.g.a. vinden ikke kan styre en lavere kompaskurs end st.K.mv. 334° - og ingen lavere tal. R 13 Du aflæser styrekompasset (st.K.dv.) til 103°. R 15 Du aflæser styrekompasset (st.K.dv.) til 348°. R 28 Styrekompasset viser 097°,.. R 33 ...og du aflæser du styrekompasset (st.K.dv.) til 070°. rødt lys med 2 formørkelser hvert 6. sek. i P.mv. 033° Kort 152 S 1 Helnæs Fyr Traneodde Fyr Nordborg Fyr S 12 - Ny opgave Deviationskontrol i Højestene Løb: Ved sejlads nordøstover gennem Højestene Løb styrer du direkte i ledefyrslinjen mod de to ledefyr på Vornæs Pynt. a Aflæs søkortkursen i ledefyrslinjen mod de to ledefyr. _______________ b Hvad ville styrekompasset vise misvisende (st.K.mv.), når du regner med en misvisning på ø.4°? _______________ Du aflæser styrekompasset (st.K.dv.) til 031°. c Find styrekompassets deviation på denne kurs. _______________ S 21 1 grønt blink hvert 5. sek. i P.mv. 320° FACITLISTE Kort 102 og 102U A 18 Hesselø et hvidt blink hvert 15. sek., flammehøjde 40 meter, synsvidde 13 sømil. Hjelm 4s. lys + 4s mørke, hvidt, rødt, grønt, flammehøjde 61 meter, synsvidde 14/11 sømil. Spodsbjerg 1 formørkelse hvert 5s., hvidt, rødt, grønt, flammehøjde 40 meter, synsvidde 18-11 sømil. B 6 c 194° B 30 a 300°, b 296° B 31 a 148°, b 144° C 14 56°02,2’ N 10°51,2’ Ø C 21 c 327°/317°, d … ,e 11°, f 311°, g 12.15 C 21 GPS-version c 55°59,6’N 11°51,0’Ø - 56°18,7’N 11°28,9’ Ø, d 327°/317°, e … , f (5 + 3 + 3 =) 11°, g… , h 311°, i kl. 12.15 F11 a – · · Kort 112 og 112U Q 11 b 016° Kort 131 R 1 ...Middelgrunds Fort V-lige fyr: 4 sek. lys + 4 sek. mørke,..., synsvidde 8 sømil R 2 Svinbådan Fyr: .., synsvidde 17 sømil R 15 a 356°, b 352°, c dv.ø.4° Kort 131 PRØVE 1 b sejl. f. 7,0 – beh.f. 7,0, afgang 09.30 (undgå koldfronten), ETA 11.35 d styre fra Skovshoved Havn direkte mod den NV-lig kant af Ven, aflæse kompasset og sammenligne med søkortskurs rettet for mv: P.rv. - mv. => P.mv.; P.dv. - P.mv = dv. e gps - kontrol: dybde, nordbøje (kikkert) f Taarbæk, Vedbæk, Kyrkbacken (Ven), Norreborg (Ven) FAKTAPRØVE 1 isoleret fareafmærkning, to hvide blink, blåt-rødt ... brændbart materiale – varme – ilt frisk fisk, fiskeaffald, kloakspildevand Svømmevest: holde en person flydende … FAKTAPRØVE 2 Skib med slæb over 200 meter, bagbord, fart kan ikke afgøres, længde kan ikke afgøres, — • •, en diamant