Ændringer i Duelighedsbogen

Duelighedsbogen er udkommet i 9. udgave i september 2018. HELE WEBSITET ER OPDATERING november 2020 "Lodsflaget" er udgået. jf. BEK nr 1343 af 11/12/2014 om lodseriers virksomhed og lodsers pligter - lodsflaget er ikke længere nævnt i bekendtgørelsen. Side 75 Tågesignal for sejlskibe Tågesignalet for sejlskibe i det gule felt på side 75 er dårligt og uklart. Tågesignalet for sejlskibe skal være: en lang tone + to korte toner Sådan som signalet er vist på side 87 - under resume. Ny afvikling af Duelighedsprøven Fra 1. januar 2018 afholder Søfartsstyrelsen ikke længere Duelighedsprøver og Speedbådsprøver; - men fra 1. september 2017 har Søfartsstyrelsen bemyndiget bl.a. Dansk Sejlunion og Dansk Fritidssejler Union til at afholde prøverne. Dansk Fritidssejler Union afholder den teoretiske del af Duelighedsprøven som en samlet projektopgave; mens Dansk Sejlunion afholder den teoretiske del af Duelighedsprøven således: A. Kort skriftlig opgave – 30 minutter B. Sejladsplanlægningsopgave – deltagerens forberedelse: mindst 24 timer (gerne en uge) - - - - - 20 minutter mundtlig prøve med fremlæggelse af B. Sejladsplanlægningsopgave med uddybende spørgsmål samt uddybende spørgsmål til A. Kort skriftlig opgave. Sejladsplanlægningsopgaverne er uden brug af deviationstabel; i stedet er det indlagt deviationsundersøgelser i opgaverne; som også indeholder meteorologi og valg af navigationsmetoder. Endvidere er misvisningen ændret fra øst 2° til øst 4° i alle søkortopgaver i Opgavesamlingen. Under Opgavesamlingen (på dette website) ligger nogle eksempler på enkle sejladsplanlægningsopgaver - uden kursberegninger eller stedbestemmelse. Opgavesamlingen indeholder endvidere opgaver til - misvisning og deviation - devationsundersøgelser - søkortopgaver - med kursberegninger og stedbestemmelse - sejladsplanlægningsopgaver - prøveopgaver - med kursberegninger og stedbestemmelse med venlig hilsen Duffy Villumsen