Seminar 2018

Resume af seminar om Duelighedsbogen og duelighedsprøven lørdag 6. oktober 2018 på Hotel Admiral Næste seminar Weilbach vil overveje at afholde næste seminar i Middelfart/Fredericia/Nyborg. Det var der delte meninger om. Nyheder i 9. udgave Der er i 9. udgave foretaget en del ændringer for at tilpasse indholdet til sejlernes fremtidige virkelighed, og det samme er duelighedsprøvens indhold. I 9. udgave er der mindre fokus på deviationstabeller, kursberegninger og krydspejlinger, og mere vægt på sejladsplanlægning, vagthold og meteorologi, ligesom afsnittene om deviation, om brug af gps og søkortplotter og om sejladsplanlægning er opdateret. Duelighedsbogens behandling af vagthold er ændret med større relevans for fritidssejlere, og bogen gennemgang af meteorologi er blevet betydeligt forbedret i den nye udgave. Der er indført 30 øvelser i praktisk sejlads. Websitet www.duelighedsbogen.dk Lydfiler til Duelighedsbogen og lydfiler til Opgavesamlingen ligger gratis tilgængeligt på www.duelighedsbogen.dk . Lydfilerne til Opgavesamlingen ligger dog kun tilgængelige for kursuslærerne. Alle illustrationer fra bogen ligger tilgængelige for undervisere på www.duelighedsbogen.dk. Og nu er der blevet mulighed for at lægge PowerPointShows på websitet. Forfatteren vil lægge et par stykker ud som eksempel, og vi håber, at andre undervisere også vil tilbyde deres PowerPointShows til deling med andre. Andre medier Duelighedsbogen kommer både til iPad og som eBog. www.lix.com Gratis kode til Lix og iBook. Dette udsendes til alle deltagere fra seminaret, så det kan afprøves, når udgaverne er klar Weilbach undersøger mulighed for, at Duelighedsbogen oversættes til engelsk – men kun på elektronisk medie. Opgavebogen er også interessant. Undervisernes kommentarer Undervisernes forslag/indslag fra sidste seminar er faktisk indført i den nye bog. Så som deltager i seminaret bliver man altså hørt. Den generelle holdning på seminaret i 2017 var, at der frem overskulle være et mindre fokus på aflæsning af deviationstabeller, og et større fokus er lagt på sejladsplanlægning, vagthold og meteorologi - både i undervisningen og til prøven. Og sådan er det også blevet. Det er dog i mindre grad seminaret og i højere grad udbyderen Dansk Sejlunion (DS), der bestemmer indholdet af prøven. Flere undervisere fandt det positivt, at der er kommet mere fokus på vagthold. Enkelte undervisere savner lidt i bogen om deviationstabeller til trods for, at man fokuserer mindre på det. Der skal ikke eksamineres, men enkelte vil gerne stadig kunne undervise kursisten i deviation og derfor mener disse undervisere, at det ikke er godt, at tabellen er røget ud af bogen. Endvidere var der en diskussion af hvor besværligt det er, at rammerne for afholdelse af eksaminerne ikke er ens hos de forskellige udbydere. App’en SejlSikkert blev nævnt som en supergod app med oplysninger om farvandsudsigter, Efterretninger for Søfarende og Navigationsadvarsler (herunder skydeøvelser), men den er lidt langsom til at opdatere, når du kommer nord for Hesselø. Den uddybende samtale til eksamen foretages af censor og underviser sammen. Dette er nyt i i forhold til sidste år. Læreren laver faktaopgaven, som godkendes af censor før eksamen. Censor og lærer laver i fællesskab navigationsplanlægningerne, og censor godkender dem; men læs reglerne inde på Dansk Sejlunions hjemmeside. Der var også forslag om, at krydspejling og strømtrekanter kan medtages i opgaverne. Opgavebank kan også ligge på www.duelighedsbogen.dk - gerne opdelt i de forskellige kategorier. Emner til diskussion – efter frokosten Deviationstabeller Enkelte undervisere ønsker stadig at undervise med udarbejdelse af deviationstabel, så kursisterne får det afprøvet, som en del af undervisningen. Et eksempel på en deviationstabel er derfor lagt til download på www.duelighedsbogen.dk . Et ønske om at implementere deviationstabeller i sejladsplanlægningsopgaven vil være et utilsigtet fokus i forhold til prøvens indhold og sejlernes fremtidige virkelighed. Til gengæld skal alle sejlere lære en metode til at undersøge deviationen på eget skib på en aktuel kurs. Deviationsundersøgelse er ikke obligatorisk i alle prøveopgaver; nogle vil trække det og andre ikke. Rette krydspejlinger for misvisning Da misvisningen bliver større de næste år, skal der fortsat rettes for misvisning. Misvisning bliver et tema som bliver mere og mere aktuelt. Kursberegninger Der skal være en kursberegning på det første lange ben. Der skal stadig undervises i kursberegning, og pensum har ikke ændret sig. Alle skal lære det, og det er obligatorisk i eksamensopgaven. GPS navigation Enkelte undervisere efterlyster mere undervisningmateriale i GPS navigation. Lære aflæsning af søkort uagtet om det er GPS eller fysiske søkort. Mangler brugen af det i praksis i Duelighedsbogen. Mangler også øvelser. Men det er stadig vigtigt at lære brugen af papirsøkort, så man kan aflæse/forstå sin kortplotter. Opråb! Mere undervisning/opgaver i brug af kortplotter/GPS. Vagthold og meteorologi Alle er tilfredse med, at der er kommet mere indhold vedrørende vagthold og meteorologi. En enkelt savnede noget oceanografi. Kursusvarighed Der var nogenlunde enighed om, at minimum 30 timers undervisning skal der til, for at kunne lære pensum. Men de fleste underviser 48 timer. Deltagerliste Der er ønske om, at vi laver en liste over deltagerne, så man kan netværke. Tak for jeres store fremmøde og jeres engagerede deltagelse i seminaret. med venlig hilsen Forlaget Weilbach og forfatterne