Seminar 2007

Seminar 2007 Lørdag den 1. september 2007 afholdt Weilbach et seminar på Admiral Hotel, hvor den nye udgave af Duelighedsbogen, Opgavesamlingen og dette website blev præsenteret for kursuslærerne. I år deltog 23 kursuslærere på seminaret, mens ca. 10 interesserede kursuslærere var sat på venteliste på grund af pladsmangel. Om formiddagen præsenterede forfatterne Jørn Duffy Villumsen og Jørgen Raben ændringerne i Duelighedsbogen, hvorefter kursuslærerne i grupper og i plenum diskuterede ændringerne i bogen. Bogen blev godt modtaget blandt kursuslærerne og blev især rost for den flotte opsætning og de farvelagte tegninger og fotos. Blandt kurslærerne var der generelt stor begejstring over, at deviationen var fjernet på pejlinger, og samtalerne om indholdet i øvrigt fokuserede især på afsnittene om sejladsplanlægning, søkortsplottere og meteorologi (se mere om disse diskussioner på Lærernes fælles forum). Over frokost holdt Jørn Duffy Villumsen et oplæg om, hvordan kursuslærerne kan undersøge deres deltageres faglige indsigt ud fra en viden om, at et rigtigt facit ikke nødvendigvis viser, hvilken faglig indsigt deltageren har. Her blev begreberne Fakta viden, Færdigheder, Forståelse og Fortrolighed introduceret. Bagefter løste kursuslærerne en opgave i sejladsplanlægning efter princippet om ?Åbne opgaver?, og begreberne ?Lukkede opgaver? med ét facit og ?Åbne opgaver? med flere mulige løsninger blev introduceret. Målet var, at kursuslærerne på egen krop skulle opleve, hvordan "åbne opgaver" giver mulighed for meget mere spændende læring og dybere indsigt frem for traditionelle "lukkede opgaver" (se mere om ?lukkede / åbne opgaver? på Undervisningsmaterialer -> Lærervejledning til søkortsopgaver). Efter kaffen præsenterede Henrik Thiesson fra Savewave Duelighedsbogens nye website. Henrik forklarede om websitets muligheder for kursuslærere og deltagere med fokus på Elevmaterialer, Elevernes fælles forum, Undervisningsmaterialer, Lærernes fælles forum og det enkelte holds eget forum. Til sidst forklarede Henrik tildeling af adgangskoder for kursuslærere og deltagere. Under den afsluttende evaluering af seminaret gav kursuslærerne udtryk for, at de havde haft en spændende og udbytterig dag. Flere gav udtryk for, at de længe har savnet denne mulighed for at diskutere undervisning med kollegaer, og der kom mange opfordringer til Weilbach om at arrangere et tilsvarende seminar til næste år. Weilbach og forfatterne takker deltagerne på seminaret for deres positive modtagelse af bogen, opgavesamlingen og websitet, og Weilbach og forfatterne er meget glade for kursuslærernes store engagement på seminaret og for det hyggelige samvær. Vi håber, at vi får mulighed for at mødes igen til næste år.