Resume af seminar 2008

Resume af seminar 2008 Et kort resume af diskussionerne om ændringerne i Duelighedsbogen. Pensum for fritidssejlere Bogen dækker pensum til Duelighedsprøven for både fritidssejlere, handelsflåde og fiskere. Der blev udtrykt ønske om, at der fx i forordet klart var skrevet, hvilke kapitler der er nødvendige at læse som fritidssejler. Ellers kan bogen indhold godt virke lidt for omfattende. Jeg vil først gøre opmærksom på, at der i kap.12 side 138 er nævnt, hvilke kapitler fritidssejleren skal læse. Det er kap.1-9, dog kap. 3 Ansvar og vagthold kun om skibsførerens ansvar. I kan henvise til s.138, hvis jeres deltagere spørger jer, og jeg vil gerne overveje at skrive i forordet, hvilke kapitler der er pensum for fritidssejlere. Udlandet Det blev foreslået, at bogen skulle indeholde eksempler på, hvordan forhold kunne være anderledes i udlandet fx skibslys for kædefærger i Tyskland, kort-datum i Sverige etc. Jeg er skeptisk over for at inddrage forhold, som ikke er pensum, men jeg synes, at det er en interessant viden at have for nye sejlere, der måske ønsker at sejle til udlandet. Prøv at komme med konkrete forslag til, hvad I synes kan være noter i bogen, og hvad der kan ligge som supplerende oplysninger på dette website. Illustrationer på CD-ROM Der blev udtrykt ønske om, at alle illustrationer fra bogen skulle lægges på en CD-ROM i PDF-format, så kursuslærerne kunne bruge illustrationerne i deres undervisning. Som underviser har jeg selv foreslået dette, men forlaget er meget tilbageholdende overfor at lægge illustrationerne i elektroniske format, da det næsten vil være en direkte opfordring af ulovlig kopiering. Forlaget anlægger af princip retsag mod alle, der ? med salg for øje - ulovligt kopierer illustrationer eller tekst fra bogen. Så det kan godt være, at ønsket har lange udsigter. Sejladsplanlægning Afsnittet om sejladsplanlægning blev rost for den klare tekst, men samtidig savnede flere kursuslærere yderligere tekst om: nødhavne, vagthold, instruks, vejrudsigter samt en illustration med et kortudsnit med den planlagte rute indtegnet. Jeg synes, at det er en god ide at indsætte et kortudsnit, og forslagene til yderligere tekst er også fornuftige. Der er dog to forhold, som jeg skal passe på - at jeg ikke skriver alt det interessante, men kun det væsentlige - at jeg ikke skriver om emner, der er beskrevet andre steder GPS-navigation Der var et ønske om, at bogen lagde vægt på forskellen mellem brug af søkortsplotter over for gammelsdags navigation. Dette forhold er nævnt på s. 51, men måske skal det være tydeligere med en kraftigere advarsel. Nogle ønskede, at bogen bogen skulle beskrive konkrete produkter, fx Det levende søkort.. Jeg fastholdt (med god opbakning blandt deltagerne på seminaret), at bogen ikke skal beskrive betjening af og muligheder med konkrete produkter, men bogen skal beskrive begreber og generelle funktioner, som findes i mange produkter. Jeg vil undersøge muligheden for, at lave et link til Garmin og andre firmaer på websitet, hvis disse firmaer har demo-modeller af gps-skærmbilleder, funktioner og betjening på deres website. Disse demo-modeller kan underviseren så inddrage i sin undervisning. Etik / godt sømandsskab Det blev foreslået, at bogen skulle indeholde et kapitel om etik/opførsel/?godt sømandskab? fx i havne. Jeg afviste forslaget, da emnet ikke er en del af pensum. Meteorologi Vi havde en lang diskussion om indholdet af afsnittet om vejret. Det blev foreslået, at afsnittet skulle ændre overskrift fra Meteorologi til Vejret. Nogle ville inddrage flere emner i afsnittet, mens andre syntes, at afsnittet så ville nærme sig Y3-pensum. Jeg har i afsnittet forsøgt at lægge vægt på, at deltageren kan forstå en vejrudsigt og kender vejrets betydning for sejladsen. Indledningsvis er der nævnt noget om lufttryk og vejrkort, som giver baggrunden for at forstå vejrudsigten, og jeg har lagt vægt på betydningen af: - vindens retning - vindens styrke - sigtbarheden Og så har jeg valgt tre begreber fra dette store emne: - koldfronter - tordenvejr - søbrise fordi disse emner har stor betydning for sejladsen. Der var ønsker om undervisning i skytyper, men jeg synes, at det er overdrevet. Jeg vil hellere henvise til flere gode links om vejret i Linksamlingen. Der var også ønske om, at bogen tog udgangspunkt i en konkret vejrudsigt. Jeg tror, at det vil blive svært at vælge en god, dækkende vejrudsigt til alle de begreber, som jeg har nævnt, og jeg vil derfor foreslå, at læreren i sin undervisning kan tage udgangspunkt i forskellige konkrete vejrudsigter. Måske kan vi finde nogle gode vejrudsigter og lægge dem på websitet. Deviation på pejlinger Emnet blev slet ikke debatteret så meget, som jeg havde forudset. Langt de fleste på seminaret var positive overfor, at deviationen var fjernet, mens et par enkelte gav udtryk for tilfredshed med dette valgt. Hvis vi er enige om, at undervisning med eller uden deviation på pejlinger begge er inden for rammerne af Uddannelsesplanen, så savner jeg argumenter for at fortsætte med at undervise i en navigationsmetode, som er uanvendelig for fritidssejlere. Hvis den manglende rutine i at rette pejlinger for deviation er et problem for undervisningen på Y3, så må Y3-underviseren bruge noget mere tid på det i sin undervisning. Jeg håber, at I vil skrive jeres meninger om alt dette i indlæg hertil Tak for en pragtfuld dag sammen på seminaret. Hilsen DUFFY