Rettelsesblad til opgavesamling 2018

Opgavesamlingen er udkommet i ny udgave i september 2018. Hjemmesiden er klar til vintersæsonens undervisning 2018/2019. RETTELSER: OPGAVER side 10 A 25: Rettelsesblad -> gå ud af denne fane, og søg længere nede på siden. side 20 B 29: længde ændres til: 10°24,7' Ø side 20 B 30: b) st.K.dv. ændres til: 294° side 21 B 31: b) st.K.dv. ændres til: 145° side 22 B 33: h) st.K.dv. ændres til: 144° side 22 C 2 a: Med hvilken fart sejler vi, når vi... side 82 R13: b) Styrekompasset skal aflæses til 103° side 82 R15: b) Styrekompasset skal aflæses til 348° side 96 S 12 (B 29) Deviationskontrol i Højestene Løb: Ved sejlads nordøstover gennem Højestene Løb styrer du direkte i ledefyrslinjen mod de to ledefyr på Vornæs Pynt. a Aflæs søkortkursen i ledefyrslinjen mod de to ledefyr. _______________ b Hvad ville styrekompasset vise misvisende (st.K.mv.), når du regner med en misvisning på ø.4°? _______________ Du aflæser styrekompasset (st.K.dv.) til 031°. c Find styrekompassets deviation på denne kurs. _______________ FACITLISTE: side 136 B6 c 194° side 136 B30 a 300° b 296° side 136 B31 a 148° b 144° side 144 R15 a 356° b 352° side 147 FAKTA 1 ISO-reflekser: rød - blå side 150 kort 131 PRØVE 1 b afgang 08.00 (undgå koldfronten), ETA 09.24 e gps - kontrol: dybde, nordbøje (kikkert) f Taarbæk, Vedbæk, Kyrkbacken (Ven), Norreborg (Ven) Jeg beklager disse fejl. med venlig hilsen Duffy Villumsen