Billeder og videoer - Kapitel 02 Søvejsregler - Vigeregler

Videoer

Fig.02.10.A Fare for kollision

Samme gentagne pejling => Fare for kollision

Fig.02.10.B Ikke fare for kollision

Pejlingen ændres => ikke fare for kollision

Fig.02.11. Motor - modsatte kurser

Motor - modsatte kurser => begge viger

Fig.02.12. Motor - skærende kurser

Motor - skærende kurser => viger for skib om styrbord

Fig.02.13. BB-halse viger for SB-halse

Bagbord halse viger for styrbord halse

Fig.02.14. Luv viger for læ

to sejlskibe på samme halse => luv viger for læ

Fig.02.15. BB-halse, ser mod luv og er i tvivl

To sejlskibe - bagbord halse, ser mod luv og er i tvivl => viger

Fig.02.16. Overhalende skib viger

Overhalende skib viger

Fig.02.17. Motor viger for sejl

Motordrevet skib viger for sejlskib

Diasshows

Vigeregler

Vigeregler

Illustrationer

02.011.JPG

Fig 02.011.JPG

02.012.JPG

Fig 02.012.JPG

02.013.JPG

Fig 02.013.JPG

02.014.JPG

Fig 02.014.JPG

02.015.JPG

Fig 02.015.JPG

02.016.JPG

Fig 02.016.JPG

02.017.JPG

Fig 02.017.JPG