Pejling og deviation

Pejling og deviation Der er ingen ændringer i pensum, og der er stadig deviation på pejlinger. Det er Søfartsstyrelsen, der fastætter pensum til Duelighedsprøven, gennem - Bekendtgørelse nr. 184 af 26. marts 1999 om duelighedsprøver - Uddannelsesplanen for Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere af 11. oktober 2006. I Uddannelsesplanen punkt 7.2. står der, at prøveaflæggeren skal kunne redegøre for "misvisning og deviation"... og ... "pejling". Rettelse for deviation og misvisning på pejlinger foretaget over styrekompasset er beskrevet på side 40 i den nye udgave af Duelighedsbogen, og undervisningen kan fortsætte med samme indhold og opgaver som hidtil, hvis læreren ønsker det. Det nye er, at bogen på side 39 derudover også forklarer, at man kan undersøge, om der er et sted på skibet, hvor deviationen ikke påvirker et håndpejlekompas, og hvis der er det, så kan man nøjes med at rette sine håndpejlinger for misvisning. Det er stadig vigtigt, at prøveaflæggeren kan redegøre for, at skibets deviation også påvirker håndpejlekompasset, og at prøveaflæggeren kan redegøre for, hvordan man kan undersøge det på et givet sted på skibet. Metoden er at foretage en omsvajning i et mærke, mens man pejler mærket, og undersøge om pejlingen er konstant under hele omsvajningen. Opgaverne i Opgavesamlingen er baseret på pejlinger med misvisning. Fra dette website (under Undervisningmaterialer) kan underviserne hente søkortsopgaver til kort 102, hvor pejlingerne er devierede. Både pejlinger med deviation + misvisning og pejlinger med misvisning er inden for rammerne af Uddannelsesplanen. Det er blot vigtigt, at læreren og censoren får snakket sammen, før censoren laver søkortsopgaven til prøven, for at prøven kommer til at afspejle undervisningen. Søfartsstyrelsen ønsker, at undervisningen til Duelighedsprøven lægger lidt mindre vægt på den nogle steder overdrevne fokus på misvisning og deviation, og at undervisningen lægger mere vægt på brug af instrumenter, meteorologi og sejladsplanlægning. Muligheden for at undervise uden for meget fokus på deviation på pejlinger skal ses i lyset af dette ønske fra Søfartsstyrelsen, og det vil give mere tid i undervisningen til sejladsplanlægning, brug af instrumenter og meteorologi. Spørgsmål eller kommentarer bedes rettet til Jørn Duffy Villumsen forfatter dv@vucaarhus.dk