Ny midlertidig fareafmærkning

Jeg har nu erfaret, at Farvandsvæsenet på deres hjemmeside: [www.frv.dk] har et Rettelsesblad til hæftet: Afmærkning af danske farvande. Tilføjelsen er en ny midlertidg vragafmærkning, der af to årsager er midlertidig. IALA har indført bøjen som en forsøg; dvs.at den ikke helt er "optaget i familien" endnu, og at den eventuelt kan slettes af listen igen. Den nye fareafmærkning er også midlertidig; idet den ved skibsforslis udlægges hurtigst muligt som midlertidig bøje, indtil den kan erstattes af kompasafmærkning. hilsen Duffy Villumsen