NYT kort 102 - ruter nedlagt og 10 bøjer inddraget

Fra 1. oktober 2010 har Farvandsvæsenet nedlagt ruterne B, C, E og F i Kattegat, og hermed er der inddraget 10 bøjer omkring Anholt og nord for Djursland. Nye friske søkort 102 adskiller sig dermed væsentligt fra undervisningskortet 102U, som er trykt i 2008. Jeg skal gøre opmærksom på, at opgaverne i Opgavesamlingen er lavet til kort 102U, og der vil være opgaver i Opgavesamlingen, som efter nedlæggelsen af ovennævnte ruter ikke kan løses i nye kort 102. Det drejer sig i første omgang om opgaven: "Prøve 4" på side 66 i Opgavesamlingen. Undervisere, som selv har lavet andre opgaver i kort 102, bør undersøge, hvorvidt disse opgaver kan løses i nye friske kort 102 eller kun i kort 102U. med venlig hilsen Jørn Duffy Villumsen