Kort 102 U - pris 44,50 kr

Kære undervisere! SØKORT 102U Pris 44,50 kr. - kun til undervisningsbrug. Geodatastyrelsen har udgivet et kort 102U. Kortet er alene til brug for navigationsundervisning. Det opdateres ikke, erstatter ikke almindelige søkort og må ikke anvendes til sejlads. Søkortsopgaverne i OPGAVESAMLINGEN til Duelighedsbogen passer til dette nye kort 102U. Dine kursusdeltagere kan spare 119 kr. ved at bruge dette kort. Du kan bestille det nye kort 102U gennem Weilbachs netbutik; her: [www.weilbach.dk] hilsen Duffy Villumsen